Du thuyền Athena

Du thuyền Athena

- 13 Đánh giá

 • -20%

  Du thuyền Athena Luxury 2 ngày / 1 đêm

   

  Xem bản đồ

  7.5

  8 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Hà Nội - vi-Vung Vieng Fishing Village + thêm nữa - vi-Thien Canh Son Cave - Hà Nội
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Nội / Hà Nội
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T31ATH01

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 80

  From: US$ 160

  You save: US$ 40

  Giá gốc
  US$ 292
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 40
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 160

 • -11%

  Du thuyền Athena Luxury 3 ngày/ 2 đêm

   

  Xem bản đồ

  7.5

  3 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Hà Nội - vi-Vung Vieng Fishing Village + thêm nữa - vi-Thien Canh Son Cave - Hà Nội
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Nội / Hà Nội
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T31ATH02

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 108

  From: US$ 324

  You save: US$ 33

  Giá gốc
  US$ 440
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 33
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 324

 • -11%

   

  Xem bản đồ

  7.5

  2 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Hà Nội - Vịnh Bái Tử Long - vi-Vung Vieng Fishing Village + thêm nữa - vi-Thien Canh Son Cave - vi-Hanoi Old Quarter
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Nội / vi-Hanoi Old Quarter
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T31ATR01

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 78

  From: US$ 157

  You save: US$ 18

  Giá gốc
  US$ 378
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 18
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 157

 • Mar 01, 2021
  US$ 295 US$ 236

  1

  21h 32m 32s

  -49%

   

  Xem bản đồ

  0

  0 phản hồi - Bad


  • HÃNG TOUR Hà Nội - Vịnh Bái Tử Long - vi-Vung Vieng Fishing Village + thêm nữa - Vịnh Bái Tử Long - vi-Thien Canh Son Cave - vi-Hanoi Old Quarter
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Nội / vi-Hanoi Old Quarter
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T31ATR02

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 98

  From: US$ 295

  You save: US$ 262

  Giá gốc
  US$ 545
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 262
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 295