Du thuyền La Regina Royal

Du thuyền La Regina Royal

- 4 Đánh giá

 • -26%

   

  Xem bản đồ

  7.4

  3 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Hà Nội - vi-Halong international cruise port - Vịnh Bái Tử Long + thêm nữa - vi-Vung Vieng Fishing Village - Vịnh Bái Tử Long - vi-Thien Canh Son Cave - vi-Halong international cruise port - Hà Nội
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Nội / Hà Nội
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T31LRR02

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$96

  From: US$288

  You save: US$97

  Giá gốc
  US$385
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$97
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$288

 • -20%

   

  Xem bản đồ

  8.0

  1 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Hà Nội - vi-Halong international cruise port - Vịnh Bái Tử Long + thêm nữa - vi-Vung Vieng Fishing Village - vi-Thien Canh Son Cave - vi-Halong international cruise port - Hà Nội
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Nội / Hà Nội
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T31LRR01

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$78

  From: US$156

  You save: US$39

  Giá gốc
  US$195
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$39
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$156