Du thuyền La Regina Royal

Du thuyền La Regina Royal

- 4 Đánh giá

 • -31%

   

  Xem bản đồ

  7.4

  3 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Hà Nội - vi-Halong international cruise port - Vịnh Bái Tử Long + thêm nữa - vi-Vung Vieng Fishing Village - Vịnh Bái Tử Long - vi-Thien Canh Son Cave - vi-Halong international cruise port - Hà Nội
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Nội / Hà Nội
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T31LRR02

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$89

  From: US$269

  You save: US$600

  Giá gốc
  US$869
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$600
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$269

 • Dec 13, 2019
  US$156 US$124

  8

  41h 19m 19s

  -20%

   

  Xem bản đồ

  8.0

  1 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Hà Nội - vi-Halong international cruise port - Vịnh Bái Tử Long + thêm nữa - vi-Vung Vieng Fishing Village - vi-Thien Canh Son Cave - vi-Halong international cruise port - Hà Nội
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Nội / Hà Nội
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T31LRR01

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$78

  From: US$156

  You save: US$313

  Giá gốc
  US$469
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$313
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$156