Du thuyền Mekong Eyes Classic

Du thuyền Mekong Eyes Classic

- 44 Đánh giá

 • Dec 12, 2019
  US$229 US$183

  9

  91h 41m 41s

  -11%

  Du thuyền Mekong Eyes 2 ngày giữa Cái Bè and Cần Thơ

   

  Xem bản đồ

  7.7

  10 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Thành phố Hồ Chí Minh - Cái Bè - Cần Thơ + thêm nữa - Thành phố Hồ Chí Minh
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Thành phố Hồ Chí Minh / Thành phố Hồ Chí Minh
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30MKE01

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$114

  From: US$229

  You save: US$85

  Giá gốc
  US$314
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$85
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$229

 • Dec 15, 2019
  US$572 US$457

  12

  19h 41m 41s

  -11%

  Du thuyền Mekong Eyes Việt Nam - Campuchia 4 ngày

   

  Xem bản đồ

  7.5

  6 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Thành phố Hồ Chí Minh - Cái Bè - Cần Thơ + thêm nữa - Châu Đốc - Phnom Penh
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Thành phố Hồ Chí Minh / Phnom Penh
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30MKE06

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  4 days

  Giá mỗi ngày

  US$143

  From: US$572

  You save: US$68

  Giá gốc
  US$640
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$68
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$572

 • Dec 15, 2019
  US$356 US$284

  13

  115h 41m 41s

  -16%

  Du thuyền Mekong Eyes 3 ngày giữa Cái Bè và Cần Thơ

   

  Xem bản đồ

  7.6

  6 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Thành phố Hồ Chí Minh - Cái Bè - Cần Thơ + thêm nữa - Thành phố Hồ Chí Minh
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Thành phố Hồ Chí Minh / Thành phố Hồ Chí Minh
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30MKE02

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$118

  From: US$356

  You save: US$64

  Giá gốc
  US$420
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$64
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$356

 • Dec 13, 2019
  US$455 US$364

  1

  43h 41m 41s

  -11%

  Du thuyền Mekong Eyes 3 ngày Sài Gòn - Phú Quốc

   

  Xem bản đồ

  7.8

  5 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Thành phố Hồ Chí Minh - Cái Bè - Cần Thơ + thêm nữa - Đảo Phú Quốc
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Thành phố Hồ Chí Minh / Đảo Phú Quốc
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30MKE41

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$151

  From: US$455

  You save: US$55

  Giá gốc
  US$510
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$55
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$455

 • Dec 15, 2019
  US$438 US$350

  11

  91h 41m 41s

  -10%

  Du thuyền Mekong Eyes Việt Nam - Campuchia 3 ngày

   

  Xem bản đồ

  7.7

  5 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Thành phố Hồ Chí Minh - Cái Bè - Cần Thơ + thêm nữa - Phnom Penh
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Thành phố Hồ Chí Minh / Phnom Penh
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30MKE03

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$146

  From: US$438

  You save: US$46

  Giá gốc
  US$484
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$46
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$438

 • Dec 13, 2019
  US$309 US$247

  3

  67h 41m 41s

  -10%

  Du thuyền Mekong Eyes Phú Quốc - Sài Gòn 2 ngày

   

  Xem bản đồ

  7.4

  5 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Đảo Phú Quốc - Cái Bè - Thành phố Hồ Chí Minh
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Đảo Phú Quốc / Thành phố Hồ Chí Minh
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30MKE52

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$154

  From: US$309

  You save: US$31

  Giá gốc
  US$340
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$31
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$309

 • Dec 12, 2019
  US$455 US$364

  1

  67h 41m 41s

  -11%

  Du thuyền Mekong Eyes Phú Quốc - Sài Gòn 3 ngày

   

  Xem bản đồ

  7.7

  4 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Đảo Phú Quốc - Cái Bè - Cần Thơ + thêm nữa - Thành phố Hồ Chí Minh
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Đảo Phú Quốc / Thành phố Hồ Chí Minh
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30MKE42

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$151

  From: US$455

  You save: US$55

  Giá gốc
  US$510
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$55
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$455

 • Dec 13, 2019
  US$309 US$247

  10

  43h 41m 41s

  -10%

  Du thuyền Mekong Eyes 2 ngày Sài Gòn - Phú Quốc

   

  Xem bản đồ

  6.9

  3 phản hồi - Medium


  • HÃNG TOUR Thành phố Hồ Chí Minh - Cái Bè - Đảo Phú Quốc
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Thành phố Hồ Chí Minh / Đảo Phú Quốc
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30MKE51

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$154

  From: US$309

  You save: US$31

  Giá gốc
  US$340
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$31
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$309

 •  

  Xem bản đồ

  0

  0 phản hồi - Bad


  • HÃNG TOUR Phnom Penh - Châu Đốc - Cần Thơ + thêm nữa - Thành phố Hồ Chí Minh
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Phnom Penh / Thành phố Hồ Chí Minh
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30MKE32

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$146

  From: US$438

  You save: US$46

  Giá gốc
  US$484
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$46
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$438

 •  

  Xem bản đồ

  0

  0 phản hồi - Bad


  • HÃNG TOUR Phnom Penh - Châu Đốc - Cần Thơ + thêm nữa - Cái Bè - Thành phố Hồ Chí Minh
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Phnom Penh / Thành phố Hồ Chí Minh
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30MKE62

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  4 days

  Giá mỗi ngày

  US$143

  From: US$572

  You save: US$68

  Giá gốc
  US$640
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$68
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$572