Du thuyền Mekong Eyes

Du thuyền Mekong Eyes

- 4 Đánh giá

 • Dec 13, 2019
  US$675 US$540

  15

  41h 38m 38s

  -30%

  Du thuyền Mekong Eyes Explorer 4D3N Phnom Penh - Sài Gòn

   

  Xem bản đồ

  7.5

  4 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Phnom Penh - Cao Lãnh - Sa Đéc + thêm nữa - Cái Bè - Cần Thơ - Thành phố Hồ Chí Minh
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Phnom Penh / Thành phố Hồ Chí Minh
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30MEE32

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  4 days

  Giá mỗi ngày

  US$168

  From: US$675

  You save: US$277

  Giá gốc
  US$952
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$277
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$675

 • Dec 12, 2019
  US$305 US$244

  20

  89h 38m 38s

  -10%

   

  Xem bản đồ

  0

  0 phản hồi - Bad


  • HÃNG TOUR Thành phố Hồ Chí Minh - Cái Bè - Cần Thơ + thêm nữa - Côn Đảo
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Thành phố Hồ Chí Minh / Côn Đảo
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30MKE71

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$152

  From: US$305

  You save: US$32

  Giá gốc
  US$337
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$32
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$305

 • Dec 12, 2019
  US$305 US$244

  11

  65h 38m 38s

  -10%

   

  Xem bản đồ

  0

  0 phản hồi - Bad


  • HÃNG TOUR Côn Đảo - Cần Thơ - Cái Bè + thêm nữa - Thành phố Hồ Chí Minh
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Côn Đảo / Thành phố Hồ Chí Minh
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30MKE72

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$152

  From: US$305

  You save: US$32

  Giá gốc
  US$337
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$32
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$305

 • -13%

   

  Xem bản đồ

  0

  0 phản hồi - Bad


  • HÃNG TOUR Thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ - Cái Bè + thêm nữa - Cần Thơ - Côn Đảo
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Thành phố Hồ Chí Minh / Côn Đảo
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30MKE81

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$143

  From: US$431

  You save: US$63

  Giá gốc
  US$494
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$63
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$431

 • Dec 12, 2019
  US$431 US$344

  9

  89h 38m 38s

  -13%

   

  Xem bản đồ

  0

  0 phản hồi - Bad


  • HÃNG TOUR Côn Đảo - Cần Thơ - Cái Bè + thêm nữa - Thành phố Hồ Chí Minh
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Côn Đảo / Thành phố Hồ Chí Minh
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30MKE82

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$143

  From: US$431

  You save: US$63

  Giá gốc
  US$494
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$63
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$431

 •  

  Xem bản đồ

  0

  0 phản hồi - Bad


  • HÃNG TOUR Phnom Penh - Châu Đốc - Cần Thơ + thêm nữa - Thành phố Hồ Chí Minh
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Phnom Penh / Thành phố Hồ Chí Minh
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30MKE32

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$146

  From: US$438

  You save: US$46

  Giá gốc
  US$484
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$46
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$438

 •  

  Xem bản đồ

  0

  0 phản hồi - Bad


  • HÃNG TOUR Phnom Penh - Châu Đốc - Cần Thơ + thêm nữa - Cái Bè - Thành phố Hồ Chí Minh
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Phnom Penh / Thành phố Hồ Chí Minh
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30MKE62

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  4 days

  Giá mỗi ngày

  US$143

  From: US$572

  You save: US$68

  Giá gốc
  US$640
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$68
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$572